اعتیاد

تست اعتیاد

آزمایش های اعتیاد بسته به نوع ماده اعتیاد آور ( مواد مخدر، محرک و توهم زا ) متفاوت است و به صورت خانگی و آزمایشگاهی انجام می شود. تست اعتیاد از راه بررسی ادرار، پلاسمای خون، بزاق و عرق صورت می گیرد.

روانشناسی

تفاوت همدلی و همدردی

همدلی به معنای درک دنیای شخصی طرف مقابل؛انگار که دنیای خودتان است. همدلی یعنی حس کردن خشم، ترس و سردرگمیِ درمان‌جو؛ چنان‌که انگار حس خودتان بوده؛بدون این‌که […]

هنر درمانی

هنر درمانی

مبحث هنر درمانی از دیر باز مورد توجه اندیشمندان و فیلسوفان  ازجمله ارسطو بوده و کارکردهای درمانی هنر با عناوینی چون «کاتارسیس» و «پالایش روانی» از هزاران […]