داروهای ضد اضطراب،آرام بخش و خواب آور

  • بنزودیازپین ها

معروف ترین و پرمصرف ترین داروهای آرام بخش- خواب آور و ضد اضطراب از محدوده سال های۱۹۵۰ به بعد آگونیست های گیرنده بنزودیازپینی مغز به نام بنزودیازپین می باشند.

 دیازپام، لورازپام، آلپرازوالم، تریازوالم و استازوالم در بین طبقه بندی بنزودیازپین ها تقریبا سریع ترین جذب و سرعت باالا در رسیدن به حداکثر سطح خونی و شروع تاثیر را دارا می باشند.

در میان بنزودیازپین ها، آلپرازوالم دارای خاصیت ضد افسردگی تقریبا برابر با سه حلقه ای هاست.

در اختلال هراس یا وحشت زدگی و در اختلال هراس با آگورافوبیا و یا بدون آگورافوبیا دو داروی آلپرازوالم و کلونازپام در ردیف های اول یا دوم درمانی تلقی می شوند.

موارد مصرف بالینی بنزودیازپین ها :

اختالل اضطراب منتشر- بیقراری، هیجانات ناشی از مسائل و مشکالت زندگی و انواع اضطراب های ناشی از سایر بیماری ها مانند :

وسواس، فوبیا، هیپوکندریا، هیستری ، (انواع بیخوابی ها) بی خوابی های اول شب یا اشکال در تداوم خواب افسردگی و اختالالت دوقطبی ، اختالل هراس و فوبیای اجتماعی.

عوارض جانبی بنزودیازپین ها :

 شایع ترین اثر نامطلوب این داروها خواب آلودگی است.

 سرگیجه و آتاکسی ونگرانی از سقوط در سالمندان و شکستگی های استخوانی وجود دارد. تخریب اعمال شناختی در عملکرد روزانه به صورت خفیف و نوعی فراموشی در مصرف این داروها دیده می شوند.

یک ایمیدازوپیریدین است که از گروه بنزودیازپین ها نمی باشد ولی از طریق مشابه با این گروه فعالیت می نماید و بر مجموعه گیرنده های گابا آمینوبوتیریک اسید و گیرنده های بنزودیازپین اثر می کند.

 تنها مورد مصرف زولپیدم فقط به عنوان خواب آور است و دیگر اثرات بنزودیازپین ها مانند شل کنندگی عضلات را ندارد.

 یکی از داروهایی که در درمان اضطراب به کار می رود، است. بوسپیرون برخالف بنزودیازپین ها و باربیتورات ها اثر خواب آلودگی، شل کنندگی عضلات و یا خاصیت ضد تشنجی نداشته و در درمان اضطراب مصارف آن تایید گردیده که احتمال وابستگی دارویی نداشته و علائم ترک نیز در قطع آن دیده نشده است. بوسپیرون در درمان خصومت و خشم معموال موثرتر از بنزودیازپین هاست.

در افراد مسن و سالمندان، اثرات قابل مالحظه از نظر درمان اضطراب و افسردگی داشته و این گروه سنی با مصرف بوسپیرون عوارض کمتری نیز داشتند.

به داروهایی اطلاق می شود که گیرنده های هیستامینی تیپ h1 را بلوکه می نماید.

اثرات آنتی هیستامین بر ارگانیسم های مختلف:

 اثر آنتی هیستامین ها بر سیستم اعصاب مرکزی عبارتست از خاصیت تسکین و آرام بخشی و خواب آوری و کنترل تهوع در بیماری های مسافرتی و کاهش اختالالت حرکتی و اثرات اتونوم آن باعث کاهش فشارخون و اتساع برونش ها می شود.

موارد استفاده درمانی آنتی هیستامین ها :

درمان پارکینسون ناشی از نورولیتیک هاو درمان دیستونی حاد ناشی از این گروه دارویی است. خواب آورهای نسبتا بی خطر هستند و خاصیت ضد اضطرابی در درمان کوتاه مدت را دارا می باشند و بخصوص به خاطر عوارض کم از جمله خواب آورها و ضد اضطراب های مورد مصرف کودکان زیر ۶ سال می باشند.

عوارض مصرف آنتی هیستامین ها :

خواب آلودگی، سرگیجه، ناهماهنگی حرکتی، تهوع، درد شکم، استفراغ، اسهال، خشکی دهان، تاری دید و افزایش وزن.از عوارض مصرف داروها در زمان حاملگی باعث ایجاد ناهنجاری و همچنین باعث ترشح در شیر مادر می شود.

آنتاگونیست های گیرنده بتا آدرنرژیک )بتابلوکرها(بعنوان ضد اضطراب محیطی :

بتابلوکرها عبارتند از : پروپرانول- نادولول- آتنلول و متوپرولول که تا حدودی از نظر مسیرها متابولیک و جذب در چربی ها و نیمه عمر باهم متفاوت هستند.

پروپرانول معروف ترین این گروه در رشته روانپزشکی می باشد.

اثرات دارویی بتابلوکرها بر روی اعضای مختلف :

درمان اختالالت فوبیای اجتماعی (جمعیت هراسی)،موثر در درمان کلیه لرزش های وضعیتی ناشی از مصرف لیتیوم، کنترل کننده اضطراب محیطی و موقعیتی، اثرات مفید در تظاهرات محیطی سمپاتیکی اضطراب مانند: لرزش، تعریق و افزایش ضربان قلب، موثر در ناآرامی ناشی از داروهای ضدجنون، موثر در انواع پرخاشگری و رفتار توام با خشونت در بیماری های اسکیزوفرنی، اختلال کنترل تکانه، الکلیسم ،آنسفالیت ها و سایر ضربات مغزی که همراه آن بیماری حمالت پرخاشگری شدیدداشته توأم کردن بتابلوکرها به داروهای اصلی آنها تاحدودی قادر به کاهش این گونه رفتارها بوده است، در اختالل اضطراب فراگیرGAD با اثر بر روی سیستم اعصاب سمپاتیک محیطی بسیاری از عالیم را کاهش       میدهد.

عوارض جانبی و احتیاط های الزم بتابلوکرها :

کاهش فشارخون، کاهش ضربان قلب، سرگیجه، نارسائی احتقانی قلب، آسم، کاهش شدید قندخون همراه با تزریق انسولین،تهوع و اسهال و درد شکم،عدم نعوظ، خستگی و سستی، بیخوابی، کابوس های شبانه، افسردگی.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *