اختلالات روانی

تغییر در DSM-5

لف) حذف سیستم چندمحوری : DSM-5 به سمت حذف محورها گام برداشته است و به ترکیب محورهای Iو II وIII با نمادهای جداگانه برای عوامل روانی –اجتماعی (که قبلاً محور IV بود) و ناتوانی (که قبلاً روی محورV بود) پرداخته است.  ب) ترتیب فصول SM-5 ، بيست فصل خواهد داشت . که فصول بر اساس ارتباطشان با …

راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

DSM مخفف عبارت Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders است. به عبارتی، حرف D باید شما را به یاد عارضه یابی و تشخیص، حرف S باید شما را به یاد آمار و حرف M باید شما را به یاد رهنما بیندازد. DSM در روانپزشکی آمریکا یک استاندارد بسیار مهم محسوب می‌شود و در سطح جهان نیز به عنوان …

اختلال ملال پیش از قاعدگی

سندروم پیش از پریود شدن PMS: علائم ملال پیش از قاعدگی : اختلال ملال پیش از قاعدگی  همانطور که از نامش پیداست این اختلال پیش از پریود شدن رخ می‌دهد. در هفته‌ی قبل از پریود شدن فرد تغییرات خلقی شدیدی را تجربه می‌کند و این تغییرات تا چند روز پس از پریود شدن و قاعدگی …

تفاوت هذیان و توهم

هذیان: منظور از هذيان عقيده باطلي است كه بيمار قوياً به آن ايمان دارد و نمي توان با ذكر شواهد، استدلال و مخالفت ورزيدن، آنرا از بين برد. هذيان انواع مختلفي دارد كه يكي از موارد شايع آن «هذيان گزند و آسيب» است كه بيمار فكر مي كند «مي خواهند او را بكشند» يا «همسرش سعي …