دسته‌بندی نشده

داروهای ضد اضطراب،آرام بخش و خواب آور

بنزودیازپین ها معروف ترین و پرمصرف ترین داروهای آرام بخش- خواب آور و ضد اضطراب از محدوده سال های۱۹۵۰ به بعد آگونیست های گیرنده بنزودیازپینی مغز به نام بنزودیازپین می باشند.  دیازپام، لورازپام، آلپرازوالم، تریازوالم و استازوالم در بین طبقه بندی بنزودیازپین ها تقریبا سریع ترین جذب و سرعت باالا در رسیدن به حداکثر سطح …