روان کاوی

فروید و فهمِ هنر

فروید مقاله هوشمندانه و روشنگرش در باب مجسمه موسی اثر میکل‏آنژ را با عذر و توجیهی آغاز می‏کند و می‏گوید که دانشش از هنر، بیش از فردی عامی یا غیرحرفه‌‏ای نیست؛ و در نگرشش نسبت به هنر یا در شیوه‌ه‏ای که جذابیت‌های هنر را تجربه می‏کند، در هیچ‏یک، تخصصی ندارد. فروید چنین ادامه می‏‌دهد: مع‏ …

آیا فروید را می توان جهانی کرد؟

روانکاوی و دنیای غیر غربی روانکاوی در آغاز قرن بیستم در اروپای غربی آغاز شد. بنیانگذارش زیگموند فروید (۱۸۵۶-۱۹۳۹) همچون بیشتر شاگردان و آشنایانش یهودی بود. همه اعضای انجمن روان شناسی چهارشنبه که او آن را در حدود سال ۱۹۰۲ در وین اتریش راه انداخت یهودی بودند و هنگامی که این گروه برگزیده گسترش یافت …

فرافِکنی

فرافکنی یعنی نسبت دادن ناآگاهانه اعمال،عیب‌ها و امیال ناپسند خود به دیگران که در واقع ساز و کاری دفاعی به‌شمار می‌آید. زیگموند فروید نخستین کسی بود که فرافکنی را در روان‌شناسی مطرح کرد. اصطلاح فرافکنی در روان‌کاوی کاربرد دارد؛ درروان کاوی فرافکنی یکی از ساز و کارهای دفاعی در برابر نگرانی به‌شمار می‌رود. علت استفاده …

روان کاو کیست و روان کاوی چیست؟

روان‌کاو کسی است که با استفاده از روش روان‌تحلیل‌گری به درمان مراجع خود می‌پردازد، واژهٔ «روان‌کاوی» را اولین بار ابراهیم خواجه‌نوری ساخت و سپس این واژه به همراه بسیاری دیگر از ساخته‌های او به سرعت مقبولِ نویسندگان و مترجمان قرار گرفت. ژاک لاکان می‌گوید تعریف  ارائه داده شده از کتاب خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک …