تفاوت هذیان و توهم

delusional

هذیان: منظور از هذيان عقيده باطلي است كه بيمار قوياً به آن ايمان دارد و نمي توان با ذكر شواهد، استدلال و مخالفت ورزيدن، آنرا از بين برد. هذيان انواع مختلفي دارد كه يكي از موارد شايع آن «هذيان گزند و آسيب» است كه بيمار فكر مي كند «مي خواهند او را بكشند» يا «همسرش سعي دارد در غذايش زهر بريزد و او را مسموم كند».

توهم : منظور از توهم درك حسي اشتباهي است كه در عالم خارج براي آن محركي وجود ندارد، توهم نيز برچند نوع است. «توهم شنوايي» وقتي تشخيص داده مي شود كه بيمار صداهايي را مي شنود كه افراد ديگر آن صداها را نمي شوند. «توهم بينايي» بدين ترتيب است كه فرد تصاوير، جرقه هاي نوراني يا افرادي را مي بيند كه واقعاً در محيط خارج وجود ندارند.

ایلوژن:خطای ادراکی محرک های برونی واقعی- تفاوت ایلوژن با توهم این است که در توهم محرک بیرونی وجود ندارد ولی در ایلوژن محرک بیرونی وجود دارد ولی ادراک فرد از این محرک بیرونی متفاوت است. در بیشتر افراد ایلوژن اتفاق می افتد: ایا تا کنون طناب یا شاخه ی درخت را به اشتباه مار ندیده اید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *