روابط موضوعی

object relationship
کتاب روابط موضوعی

کتاب «درآمدی بر روابط موضوعی و روان‌شناسی خود» نوشته مایکل سنت کلر ( -۱۹۴۰) است.

در اين كتاب به ارايه تصوير كلي و ارزيابي انتقادي دو جريان عمده در روان‌كاوي، يعني نظريه روابط موضوعي و روان‌شناسي خود پرداخته مي‌شود. مسائل و مناقشات نشات گرفته از این مدل‌های شخصیت، تا حد امكان واضح و قابل‌فهم بیان‌شده‌اند. همچنین، تفاوت نظریه‌پردازان مختلف نسبت به مدل فروید و نسبت به یکدیگر بررسی‌شده است.

نویسنده سعی داشته تا مدل‌هاي نظري را به روشني توصيف کرده و خواننده را دچار سردرگمی نکند. اصطلاحات «روابط موضوعي» و «خود»، طي چند سال گذشته در بسياري از متون روان‌كاوي، جايگاه خاصی را به خود اختصاص داده‌اند. در بخشی از کتاب «درآمدی بر روابط موضوعی و روان‌شناسی خود» می‌خوانیم: «اصطلاحات «روابط موضوعی» و «خود» طی چند سال گذشته در بسیاری از متون روان‌کاوی جایگاه اصلی را تصرف کرده‌اند.

روابط موضوعی معمولا به معنای روابط شخصی است و موضوع اصطلاحی تخصصی است به معنای «آنچه سوژه با آن در ارتباط است». مباحث مرتبط با روابط موضعی غالبا به روابط اولیه کودک و مادر و چگونگی شکل‌گیری دنیای درونی کودک و روابط آتی فرد بزرگسال تحت تاثیر این روابط اولیه معطوف‌اند. «خود» واژه‌ای سه حرفی که سادگی فریبنده‌ای دارد، نزد روان‌کاوان معاصر واجد معانی پیچیده و دلالت بحث‌انگیزی بوده است. «خود» به من در مقام شخص، یا به یک موجود فعال و یا به نوعی بازنمایی از خویش که درون ایگو جای دارد، دلالت می‌کند».

فهرست مطالب کتاب:

فصل اول: نظریه های روابط موضوعی و روانشناسی خود

– روابط موضوعی و روانشناسی خود – اصطلاحات و مفاهیم – موضوع – بازنمایی – بازنمایی خود – موضوع های جزئی و موضوع های کلی – ساختارها – خود – دوپاره سازی – نظریه پردازان روابط موضوعی – روانشناسی خود – مطالعه موردی – مسایل محوری – ماهیت موضوع ها و گذار از غرایز [به روابط] – ماهیت و شکل گیری ساختارهای روانی – مراحل رشد برحسب روابط با موضوع ها – “تعارض” و پیامدهایش در درمتن – شرح یک مورد – ابهامات و مناقشات

فصل دوم: آغازگاه فرویدی: مفاعیم مرتبط با نظریه های روابط موضوعی و روانشناسی خود

– مفاهیم اصلی – روابط و سائق ها – موضوع انتخابی – همسان سازی و شکل گیری ساختارهای روانشناختی – مراحل رشد و موضوع های انتخابی – آسیب شناسی – تعارض نوروزی – انحرافات جنسی – ماتم مرضی – تحلیل با درمان کلاسیک – مطالعه موردی – ارزیابی و نقد آرای فروید

فصل سوم. ملانی کلاین: نظریه پرداز نوآور

– مفاهیم اصلی – غرایز – خیال پردازی- موضوع – مکانیزم های روانی – دنیای درونی روابط موضوعی – ایگو و سوپرایگو – مواضع دوگانه رشد – آسیب شناسی و درمان – مطالعه موردی – ارزیابی و نقد آرای کلاین

فصل چهارم. ر.د. فیربرن: مدل “ناب” روابط موضوعی

– مفاهیم اصلی- انگیزش و اهمیت موضوع ها- ساختار- وضعیت درون روانی- موارد اختلاف با فروید- ساختار شخصیت- مراحل رشد و روابط موضوعی- آسیب شناسی و موضوع های درونی شده- درمان تحلیلی- مطالعه موردی- ارزیابی و نقد آرای فیربرن

فصل پنجم. د.و. وینیکات: پزشک اطفال با دیدگاهی منحصر به فرد

– مفاهیم اصلی- محیط و غریزه- محیط مساعد- توهم قدرت مطلق- مادر رضایت بخش- خود حقیقی و خود کاذب – موضوع – موضوع های گذاری – فرایندهای رشد و مراقبت مادرانه – فرایندهای رسش – انواع مراقبت مادرانه – پیوند فرایند رسش با مراقبت مادرانه – وابستگی – رشد ایگو – بیماری روانی – سایکوز/ نوروز – بیماری بینابین – سایکوز – درمان – بازی خط خطی – مطالعه موردی – ارزیابی و نقد آرای وینیکات

فصل ششم. ادیث یاکوبسن: مدلی منسجم

– مفاهیم اصلی – خود، ایگو، بازنمایی خود – از عدم تمایز به تمایز – سائق ها و بازنمایی های خود و موضوع – ساختار روانشناختی، غرایز، و روابط موضوعی – شکل گیری سوپرایگو – مراحل رشد – آسیب شناسی افسردگی – مطالعه موردی – ارزیابی و نقد آرای یاکوبسن

فصل هفتم. مارگارت مالر: تولد روانشناختی فرد

– مفاهیم اصلی – همزیستی – جدایی و تفرد – روابط موضوعی – علامت دهی متقابل – مراحل رشد – اوتیسم بهنجار – همزیستی بهنجار – جدایی و تفرد – چهار وهله فرعی رشد – آسیب شناسی و درمان – درمان – مطالعه موردی – ارزیابی و نقد آرای مالر

فصل هشتم. اتوکرنبرگ: رویکردی ترکیبی

– مفاهیم اصلی – نظریه روابط موضوعی – موضوع – دوپاره سازی – ساختار روانی – درون فکنی – همسان سازی –  هویت یابی ایگو – مراحل رشد – آسیب شناسی و اختلالات مرزی – الگوهای ویژه نشانه های مرضی – روابط موضوعی آشفته – ساختارهای روانی – دفاع ها – درمان – مطالعه موردی – ارزیابی و نقد آرای کرنبرگ

فصل نهم. هاینتس کوهوت: روانشناسی خود

– کوهوت و مدل کلاسیک سائق – مفاهیم اصلی – نارسیسیزم – خود – موضوع خود – درونی سازی دگرگون ساز  – رشد بهنجار – خود منسجم – ناکامی و ساختار روانی – خود دوقطبی – مسیر نارسیستیک رشد – آسیب شناسی “خود” – تجربه نارسیسیزم – نارسیسیزم و اختلالات خود – تمایز نارسیسیزم از سایر اختلالات – انواع اختلالات خود- درمان – دوپارگی خود – مطالعه موردی – ارزیابی و نقد آرای کوهوت

فصل دهم. استفن میچل: مدل ارتباطی منسجم

– مفاهیم اصلی – ماتریس ارتباطی – سائق – میدان تعاملی – روانکاوی بدون نظریه سائق – جنسیت – نوزادمنشی – “خود” – نارسیسیزم – درمان – مطالعه موردی – ارزیابی و نقد آرای میچل

فصل یازدهم. روایت یک مطالعه موردی

– برندا – تحلیل و ارزیابی – ساختارهای روانی – پویایی های روانی – سطوح رشد – آسیب شناسی روانی – درمان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *