بایگانی برچسب: توهم

تفاوت هذیان و توهم

هذیان: منظور از هذيان عقيده باطلي است كه بيمار قوياً به آن ايمان دارد و نمي توان با ذكر شواهد، استدلال و مخالفت ورزيدن، آنرا از بين برد. هذيان انواع مختلفي دارد كه يكي از موارد شايع آن «هذيان گزند و آسيب» است كه بيمار فكر مي كند «مي خواهند او را بكشند» يا «همسرش سعي …