بایگانی برچسب: روانکاوی

آیا فروید را می توان جهانی کرد؟

روانکاوی و دنیای غیر غربی روانکاوی در آغاز قرن بیستم در اروپای غربی آغاز شد. بنیانگذارش زیگموند فروید (۱۸۵۶-۱۹۳۹) همچون بیشتر شاگردان و آشنایانش یهودی بود. همه اعضای انجمن روان شناسی چهارشنبه که او آن را در حدود سال ۱۹۰۲ در وین اتریش راه انداخت یهودی بودند و هنگامی که این گروه برگزیده گسترش یافت …

روابط موضوعی

اصطلاحات «روابط موضوعی» و «خود» طی چند سال گذشته در بسیاری از متون روان‌کاوی جایگاه اصلی را تصرف کرده‌اند. روابط موضوعی معمولاً به‌معنای روابط شخصی است و موضوع اصطلاحی تخصصی است به‌معنای «آنچه سوژه با آن در ارتباط است». مباحث مرتبط با روابط موضوعی غالباً به روابط اولیه‌ی کودک و مادر و چگونگی شکل‌گیری دنیای درونی کودک و روابط آتی فرد بزرگسال تحت تأثیر این روابط اولیه معطوف‌اند. «خود» واژه‌ای سه حرفی که سادگی فریبنده‌ای دارد، نزد روان‌کاوان معاصر واجد معانی پیچیده و دلالات بحث‌انگیزی بوده است. «خود» به من در مقام یک شخص، یا به یک موجود فعال و یا به‌نوعی بازنمایی از خویش که درون ایگو جای دارد، دلالت می‌کند.