بایگانی برچسب: هنر

فروید و فهمِ هنر

فروید مقاله هوشمندانه و روشنگرش در باب مجسمه موسی اثر میکل‏آنژ را با عذر و توجیهی آغاز می‏کند و می‏گوید که دانشش از هنر، بیش از فردی عامی یا غیرحرفه‌‏ای نیست؛ و در نگرشش نسبت به هنر یا در شیوه‌ه‏ای که جذابیت‌های هنر را تجربه می‏کند، در هیچ‏یک، تخصصی ندارد. فروید چنین ادامه می‏‌دهد: مع‏ …

هنر درمانی

مبحث هنر درمانی از دیر باز مورد توجه اندیشمندان و فیلسوفان  ازجمله ارسطو بوده و کارکردهای درمانی هنر با عناوینی چون «کاتارسیس» و «پالایش روانی» از هزاران سال قبل مطرح گشته، اما کاربرد روان شناسانهٔ هنر به شکل امروزی نخستین بار توسط زیگموند فروید ارائه شد و دیری نپایید که هنر و روانکاوی از تأثیرات متقابل یکدیگر بهره‌ بردند. فروید در …