بایگانی برچسب: کاتارسیس

هنر درمانی

مبحث هنر درمانی از دیر باز مورد توجه اندیشمندان و فیلسوفان  ازجمله ارسطو بوده و کارکردهای درمانی هنر با عناوینی چون «کاتارسیس» و «پالایش روانی» از هزاران سال قبل مطرح گشته، اما کاربرد روان شناسانهٔ هنر به شکل امروزی نخستین بار توسط زیگموند فروید ارائه شد و دیری نپایید که هنر و روانکاوی از تأثیرات متقابل یکدیگر بهره‌ بردند. فروید در …